Hàn Quốc tháng 3 có gì ?

Tới Hàn Quốc vào tháng 3 có gì đẹp không? Thời tiết Hàn Quốc tháng 3 liệu còn quá giá lạnh? Làm sao để tiết kiệm chi phí nhất? Check